nayok

นายสมบุญ  ฤทธิ์เอนก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

p.mana

สิบเอกมานะ สุรวัตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

www

  เว็บสำรอง อบต.ตลาดกรวด

การติดตามแผน

การประเมิน (ITA)

เว็ปไซด์ ที่น่าสนใจ

 

 mht

 

logo 10x10 cm

 

ang

 

ssa

 

s-ong

 

 

 

 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

683199
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม( 22/3/2559)
937
546
4691
672308
937
27521
683199

Your IP: 18.232.56.9
Server Time: 08.30

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวนโครงการรวมทั้งหมด 185 โครงการ รวมงบประมาณ 35,692,776.00บาท จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 จำนวน 49 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 11,276,415.00 บาท แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

1.ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 32 โครงการ งบประมาณที่ใช้ 5,411,115.00 บาท

-จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 32 โครงการ

-จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ - โครงการ

-จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

2.ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ งบประมาณที่ใช้ 0 บาท

-จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ

-จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ - โครงการ

-จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

(*เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ)

3.ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ งบประมาณที่ใช้ 4,888,300.00 บาท

-จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ

-จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ - โครงการ

-จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

4.ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ งบประมาณที่ใช้ 0 บาท

-จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ

-จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ - โครงการ

-จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

(*เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ)

5.ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี

จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ งบประมาณที่ใช้ 0 บาท

-จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ

-จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ - โครงการ

-จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

(*เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ)

6.ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ งบประมาณที่ใช้ 0 บาท

-จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ

-จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ - โครงการ

-จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

(*เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ)

Written on 18/02/2563, 10:47 by admin
180263เบี้ยบี้ยยังชีพคนชรา –...
Written on 18/02/2563, 10:43 by admin
141.ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊อกและท่อน้ำ 2.อย่าใช้ห้องน้ำเป็นที่ทิ้งบุหรี่หรือคิดว่าเป็นที่ทิ้งขยะ บางคนอาจทิ้งบุหรี่ หรือเขี่ยก้นบุหรี่ลงบนพื้นห้องน้ำ...
Written on 28/06/2561, 11:14 by admin
001114477ทั้งนี้ ชื่อโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ นำมาจากคำว่า "corona"  "virus" และ "disease" (โรค) กับปี 2019...
Written on 22/01/2561, 14:08 by admin
2018-01-22-07-08-57ถ้าไอเรื้อรังไม่หายสักที ก็อาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาการไอก็มีทั้งไอแห้งและไอที่มีเสมหะ เราลองมาดูว่าโบร่ำโบราณใช้ยาสมุนไพรอะไรบ้างเป็นยาแก้ไอ ซึ่งจำแนกได้ 3...
Written on 05/04/2559, 13:18 by admin
2016-04-05-06-18-00คุณรู้หรือไม่ คนไทยสร้างขยะรวมกันมากกว่า 27 ล้านตันต่อปี เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ มีขยะถูกทิ้งมากถึงเกือบ 1 ใน 5 ของทั้งประเทศ...