nayok

นายสมบุญ  ฤทธิ์เอนก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

p.mana

สิบเอกมานะ สุรวัตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

www

  เว็บสำรอง อบต.ตลาดกรวด

ข้อมูล คู่มือ ผลงานและอื่นๆ

เว็ปไซด์ ที่น่าสนใจ

 

 mht

 

logo 10x10 cm

 

ang

 

ssa

 

s-ong

 

 

 

 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

790175
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม( 22/3/2559)
58
747
58
786441
23377
20010
790175

Your IP: 34.232.62.64
Server Time: 08.30
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
01 โครงสร้าง เขียนโดย Super User 56
02 ผู้บริหาร เขียนโดย Super User 530
03 อำนาจหน้าที่ เขียนโดย Super User 48
04 แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาหน่วยงาน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เขียนโดย Super User 36
05 ข้อมูลการติดต่อ เขียนโดย Super User 49
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 55
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Super User 42
08 Q&A เขียนโดย Super User 46
09 Social Network เขียนโดย Super User 34
010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เขียนโดย Super User 41
011 แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 47
012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 56
013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 67
014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เขียนโดย Super User 41
015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เขียนโดย Super User 38
016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เขียนโดย Super User 49
017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เขียนโดย Super User 36
018 E-Service เขียนโดย Super User 39
019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 77
020 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 36
021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เขียนโดย Super User 87
022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เขียนโดย Super User 43
023 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 50
024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 71
025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 48
026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เขียนโดย Super User 49
027 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 48
028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 46
029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 40
030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เขียนโดย Super User 69
031 ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เขียนโดย Super User 50
032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เขียนโดย Super User 55
033 การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy เขียนโดย Super User 69
034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี เขียนโดย Super User 124
035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 69
036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เขียนโดย Super User 36
037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 73
038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 38
039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เขียนโดย Super User 181
040 การขับเคลื่อนจริยธรรม เขียนโดย Super User 119
041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ เขียนโดย Super User 76
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 96
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 86