nayok

นายสมบุญ  ฤทธิ์เอนก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

p.mana

สิบเอกมานะ สุรวัตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

                    

                 ita 67 ภายนอก

          ขอเชิญร่วมประเมินการทำงาน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

           www

  เว็บสำรอง อบต.ตลาดกรวด

ข้อมูล คู่มือ ผลงานและอื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

11122kkk

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เว็ปไซด์ ที่น่าสนใจ

 

 mht

 

logo 10x10 cm

 

ang

 

ssa

 

s-ong

 

 

 

 


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

1142944
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม( 22/3/2559)
183
1016
1360
1133929
24746
18595
1142944

Your IP: 3.230.173.188
Server Time: 08.30
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
01 โครงสร้าง เขียนโดย Super User 366
02 ผู้บริหาร เขียนโดย Super User 853
03 อำนาจหน้าที่ เขียนโดย Super User 347
04 แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาหน่วยงาน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เขียนโดย Super User 328
05 ข้อมูลการติดต่อ เขียนโดย Super User 408
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 388
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Super User 345
08 Q&A เขียนโดย Super User 325
09 Social Network เขียนโดย Super User 323
010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เขียนโดย Super User 302
011 แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 371
012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 361
013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 389
014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เขียนโดย Super User 338
015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เขียนโดย Super User 350
016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เขียนโดย Super User 464
017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เขียนโดย Super User 328
018 E-Service เขียนโดย Super User 344
019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 357
020 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 333
021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เขียนโดย Super User 497
022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เขียนโดย Super User 336
023 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 371
024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 393
025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 358
026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เขียนโดย Super User 325
027 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 353
028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 449
029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 349
030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เขียนโดย Super User 394
031 ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เขียนโดย Super User 395
032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เขียนโดย Super User 366
033 การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy เขียนโดย Super User 377
034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี เขียนโดย Super User 532
035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 405
036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เขียนโดย Super User 356
037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 421
038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 340
039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เขียนโดย Super User 686
040 การขับเคลื่อนจริยธรรม เขียนโดย Super User 504
041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ เขียนโดย Super User 415
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 482
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 415