nayok

นายสมบุญ  ฤทธิ์เอนก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

p.mana

สิบเอกมานะ สุรวัตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

www

  เว็บสำรอง อบต.ตลาดกรวด

ข้อมูล คู่มือ ผลงานและอื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

11122kkk

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เว็ปไซด์ ที่น่าสนใจ

 

 mht

 

logo 10x10 cm

 

ang

 

ssa

 

s-ong

 

 

 

 


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

981271
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม( 22/3/2559)
530
1332
530
974679
7397
21237
981271

Your IP: 3.238.180.174
Server Time: 08.30
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
01 โครงสร้าง เขียนโดย Super User 252
02 ผู้บริหาร เขียนโดย Super User 732
03 อำนาจหน้าที่ เขียนโดย Super User 230
04 แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาหน่วยงาน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เขียนโดย Super User 211
05 ข้อมูลการติดต่อ เขียนโดย Super User 245
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 234
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Super User 224
08 Q&A เขียนโดย Super User 215
09 Social Network เขียนโดย Super User 208
010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เขียนโดย Super User 194
011 แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 237
012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 252
013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 264
014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เขียนโดย Super User 224
015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เขียนโดย Super User 235
016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เขียนโดย Super User 282
017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เขียนโดย Super User 209
018 E-Service เขียนโดย Super User 240
019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 246
020 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 223
021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เขียนโดย Super User 353
022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เขียนโดย Super User 222
023 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 271
024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 275
025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 238
026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เขียนโดย Super User 220
027 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 243
028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 308
029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 228
030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เขียนโดย Super User 286
031 ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เขียนโดย Super User 257
032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เขียนโดย Super User 239
033 การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy เขียนโดย Super User 267
034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี เขียนโดย Super User 367
035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 283
036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เขียนโดย Super User 234
037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 308
038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 219
039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เขียนโดย Super User 536
040 การขับเคลื่อนจริยธรรม เขียนโดย Super User 336
041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ เขียนโดย Super User 292
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 341
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 295