Get Adobe Flash player

nayok

นายสมบุญ  ฤทธิ์เอนก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

p.mana

สิบเอกมานะ สุรวัตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

การประเมิน (ITA)

เว็ปไซด์ ที่น่าสนใจ

 

 mht

 

logo 10x10 cm

 

ang

 

ssa

 

s-ong

 

 

 

 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

252619
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม( 22/3/2559)
249
249
946
249307
8401
16882
252619

Your IP: 3.235.41.241
Server Time: 08.30
RSS
อัลบั้มรูปภาพ
อัลบั้มรูปภาพ (3)
อัลบั้มรูปภาพ - กิจกรรมปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 บริเวณปากคลองบางแก้ว   - กิจกรรมปล่อยปลา  - กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาด ตัดหญ้า เพื่อความสะอาดและเรียบร้อย
อัลบั้มรูปภาพ » กิจกรรมปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 บริเวณปากคลองบางแก้ว - กิจกรรมปล่อยปลา - กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาด ตัดหญ้า เพื่อความสะอาดและเรียบร้อย (8)
อัลบั้มรูปภาพ - โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด
อัลบั้มรูปภาพ » โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด (9)
อัลบั้มรูปภาพ - กิจกรรมถังขยะเปียก 2562
อัลบั้มรูปภาพ » กิจกรรมถังขยะเปียก 2562 (7)
อัลบั้มรูปภาพ - กิจกรรมโครงการพืชสมุนไพรพื้นบ้าน 2562
อัลบั้มรูปภาพ » กิจกรรมโครงการพืชสมุนไพรพื้นบ้าน 2562 (3)
อัลบั้มรูปภาพ - โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออกในปีงบประมาณ 2562
อัลบั้มรูปภาพ » โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออกในปีงบประมาณ 2562 (2)
อัลบั้มรูปภาพ - โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโต เด็กปฐมวัย 3-5 ปี ปี2562
อัลบั้มรูปภาพ » โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโต เด็กปฐมวัย 3-5 ปี ปี2562 (3)
อัลบั้มรูปภาพ - กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย 2562
อัลบั้มรูปภาพ » กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย 2562 (3)
อัลบั้มรูปภาพ - การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลตลาดกรวด 2560 - kide
อัลบั้มรูปภาพ » การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลตลาดกรวด 2560 » kide (25)
อัลบั้มรูปภาพ - โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ปี2562
อัลบั้มรูปภาพ » โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ปี2562 (3)
อัลบั้มรูปภาพ - ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
อัลบั้มรูปภาพ » ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (6)
อัลบั้มรูปภาพ - กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ปี 2562
อัลบั้มรูปภาพ » กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ปี 2562 (3)
อัลบั้มรูปภาพ - กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
อัลบั้มรูปภาพ » กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (1)
อัลบั้มรูปภาพ - โครงการและกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้(ทองอุไร)  เฉลิมพระเกียติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562               ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
อัลบั้มรูปภาพ » โครงการและกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้(ทองอุไร) เฉลิมพระเกียติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (14)
อัลบั้มรูปภาพ - โครงการแก้ไขปัญหาเด็กวัยเรียนให้มีรูปร่างสมส่วน ปี2562
อัลบั้มรูปภาพ » โครงการแก้ไขปัญหาเด็กวัยเรียนให้มีรูปร่างสมส่วน ปี2562 (2)
อัลบั้มรูปภาพ - ธนาคารขยะปีงบประมาณ2562
อัลบั้มรูปภาพ » ธนาคารขยะปีงบประมาณ2562 (9)
อัลบั้มรูปภาพ - โครงการประชุมชี้แจงเรื่องป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี2562
อัลบั้มรูปภาพ » โครงการประชุมชี้แจงเรื่องป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี2562 (2)
อัลบั้มรูปภาพ - กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มป้วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ปี2562
อัลบั้มรูปภาพ » กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มป้วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ปี2562 (3)
อัลบั้มรูปภาพ - เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
อัลบั้มรูปภาพ » เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (2)
อัลบั้มรูปภาพ - โครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงตำบลตลาดกรวด ปี 2562
อัลบั้มรูปภาพ » โครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงตำบลตลาดกรวด ปี 2562 (2)
อัลบั้มรูปภาพ - กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 62
อัลบั้มรูปภาพ » กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 62 (3)
อัลบั้มรูปภาพ - กิจกรรมจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อัลบั้มรูปภาพ » กิจกรรมจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (8)
อัลบั้มรูปภาพ - กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
อัลบั้มรูปภาพ » กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (23)
อัลบั้มรูปภาพ - ภาพกิจกรรม โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2559
อัลบั้มรูปภาพ » ภาพกิจกรรม โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2559 (22)
อัลบั้มรูปภาพ - สงกรานต์ 2560
อัลบั้มรูปภาพ » สงกรานต์ 2560 (7)
อัลบั้มรูปภาพ - spot60
อัลบั้มรูปภาพ » spot60 (15)
อัลบั้มรูปภาพ - โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่
อัลบั้มรูปภาพ » โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ (10)
อัลบั้มรูปภาพ - แห่เทียนประจำปี 2560
อัลบั้มรูปภาพ » แห่เทียนประจำปี 2560 (6)
อัลบั้มรูปภาพ - โครงการเพิ่มศักยภาพฯ 2560
อัลบั้มรูปภาพ » โครงการเพิ่มศักยภาพฯ 2560 (24)
อัลบั้มรูปภาพ - กิจกรรมโครงการโครงการเมืองสะอาดน่าอยู่อย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
อัลบั้มรูปภาพ » กิจกรรมโครงการโครงการเมืองสะอาดน่าอยู่อย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (17)
อัลบั้มรูปภาพ - พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
อัลบั้มรูปภาพ » พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (6)
อัลบั้มรูปภาพ - กิจกรรมเพื่อร่วมถวายความอาลัย
อัลบั้มรูปภาพ » กิจกรรมเพื่อร่วมถวายความอาลัย (8)
อัลบั้มรูปภาพ - โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องวินัยจราจรลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลตลาดรวด 2562
อัลบั้มรูปภาพ » โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องวินัยจราจรลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลตลาดรวด 2562 (2)
อัลบั้มรูปภาพ - ภาพกิจกรรมวันแม่ประจำปี ๒๕๕๙
อัลบั้มรูปภาพ » ภาพกิจกรรมวันแม่ประจำปี ๒๕๕๙ (18)
อัลบั้มรูปภาพ - กิจกรรมให้ความรู้แก้ชมรมรักษ์สุขภาพเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง ปี 2562
อัลบั้มรูปภาพ » กิจกรรมให้ความรู้แก้ชมรมรักษ์สุขภาพเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง ปี 2562 (3)
อัลบั้มรูปภาพ - ภาพกิจกรรมวันแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๙
อัลบั้มรูปภาพ » ภาพกิจกรรมวันแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๙ (17)
อัลบั้มรูปภาพ - ภาพกิจกรรมวันสงกรานต59....
อัลบั้มรูปภาพ » ภาพกิจกรรมวันสงกรานต59.... (13)
อัลบั้มรูปภาพ - กิจกรรมของเด็ก สตรี คนชรา จัดโดย กศน.ตำบลตลาดกรวดและอบต.ตลาดกรวดเข้าร่วมกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
อัลบั้มรูปภาพ » กิจกรรมของเด็ก สตรี คนชรา จัดโดย กศน.ตำบลตลาดกรวดและอบต.ตลาดกรวดเข้าร่วมกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 (14)
กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลตลากกรวด
กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลตลากกรวด (4)
การอำนวยความสะดวก การช่วยเหลือ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562
การอำนวยความสะดวก การช่วยเหลือ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (13)
ฝึกอาชีพโดย กศน.ตำบลตลาดกรวด ประจำปีงบประมาณ2562
ฝึกอาชีพโดย กศน.ตำบลตลาดกรวด ประจำปีงบประมาณ2562 (32)
Powered by Phoca Gallery
Written on 18/02/2563, 10:47 by admin
180263เบี้ยบี้ยยังชีพคนชรา –...
Written on 18/02/2563, 10:43 by admin
141.ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊อกและท่อน้ำ 2.อย่าใช้ห้องน้ำเป็นที่ทิ้งบุหรี่หรือคิดว่าเป็นที่ทิ้งขยะ บางคนอาจทิ้งบุหรี่ หรือเขี่ยก้นบุหรี่ลงบนพื้นห้องน้ำ...
Written on 28/06/2561, 11:14 by admin
001114477ทั้งนี้ ชื่อโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ นำมาจากคำว่า "corona"  "virus" และ "disease" (โรค) กับปี 2019...
Written on 22/01/2561, 14:08 by admin
2018-01-22-07-08-57ถ้าไอเรื้อรังไม่หายสักที ก็อาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาการไอก็มีทั้งไอแห้งและไอที่มีเสมหะ เราลองมาดูว่าโบร่ำโบราณใช้ยาสมุนไพรอะไรบ้างเป็นยาแก้ไอ ซึ่งจำแนกได้ 3...
Written on 05/04/2559, 13:18 by admin
2016-04-05-06-18-00คุณรู้หรือไม่ คนไทยสร้างขยะรวมกันมากกว่า 27 ล้านตันต่อปี เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ มีขยะถูกทิ้งมากถึงเกือบ 1 ใน 5 ของทั้งประเทศ...