nayok

นายสมบุญ  ฤทธิ์เอนก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

p.mana

สิบเอกมานะ สุรวัตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

www

  เว็บสำรอง อบต.ตลาดกรวด

ข้อมูล คู่มือ ผลงานและอื่นๆ

เว็ปไซด์ ที่น่าสนใจ

 

 mht

 

logo 10x10 cm

 

ang

 

ssa

 

s-ong

 

 

 

 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

844976
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม( 22/3/2559)
2366
301
3398
839724
4210
23605
844976

Your IP: 3.237.16.173
Server Time: 08.30
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2566 เขียนโดย Super User 46
ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรม ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปี งบประมาณ 2566 เขียนโดย Super User 48
ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2566 เขียนโดย Super User 45
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Super User 45
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย Super User 47
พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2542 เขียนโดย Super User 260
พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เขียนโดย Super User 247
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เขียนโดย Super User 227
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 255
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท เขียนโดย Super User 245