nayok

นายสมบุญ  ฤทธิ์เอนก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

p.mana

สิบเอกมานะ สุรวัตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

                    

                 ita 67 ภายนอก

          ขอเชิญร่วมประเมินการทำงาน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

           www

  เว็บสำรอง อบต.ตลาดกรวด

ข้อมูล คู่มือ ผลงานและอื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

11122kkk

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เว็ปไซด์ ที่น่าสนใจ

 

 mht

 

logo 10x10 cm

 

ang

 

ssa

 

s-ong

 

 

 

 


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

1114184
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม( 22/3/2559)
73
204
2379
1108205
14581
20657
1114184

Your IP: 34.236.191.0
Server Time: 08.30
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2566 เขียนโดย Super User 171
ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรม ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปี งบประมาณ 2566 เขียนโดย Super User 173
ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2566 เขียนโดย Super User 167
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Super User 173
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย Super User 169
พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2542 เขียนโดย Super User 392
พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เขียนโดย Super User 372
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เขียนโดย Super User 362
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 398
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท เขียนโดย Super User 377